/

10. 11. 2023

Co je integrovaný marketing? Část 1/2

Integrovaný marketing je strategie, která klade důraz na ucelenost a koordinaci marketingových sdělení napříč různými kanály a platformami. Cílem je poskytnout zákazníkům konzistentní a soudržný zážitek nezávisle na tom, kde a jak se setkávají s vaší značkou nebo produktem.

Konzistence poselství

Udržování jednotného poselství je v integrovaném marketingu základním prvkem pro vytváření silné a rozpoznatelné značky. Konzistentní komunikace pomáhá značce zůstat v mysli spotřebitele a budovat důvěru. 

Vizuální jednotnost: Značka by měla mít konzistentní vizuální identitu napříč všemi marketingovými kanály, což zahrnuje stejne logo, barvy, typografii a další vizuální prvky. Pokud značka používá určité odstíny modré a bílé v televizní reklamě, měli by se tyto barvy objevit i v online reklamách, brožurách a na sociálních médiích.

Jazyková a tónová konzistence: Slovník a tón značky by měly být stejne napříč všemi kanály. Pokud je značka formální v tištěné reklamě, neměla by být neformální nebo hravá na sociálních médiích. Tón a styl komunikace by měly odrážet hodnoty a osobnost značky.

Jednotné poselství: Kromě vizuální a jazykové konzistence by mělo být hlavní poselství nebo sdělení značky rovnaké napříč všemi marketingovými kanály. Pokud značka v televizní reklamě poukazuje na udržitelnost a ekologický přístup, tento etický závazek by se měl odrážet ve všech marketingových kanálech, od online obsahu až po marketingové materiály a příspěvky na sociálních médiích.

Kontextová konzistence: Zatímco je důležité udržovat konzistentní poselství, je také důležité přizpůsobit sdělení specifickému kanálu nebo platformě, aniž by se ztratila celková konzistence značky. Například reklama na billboardech by měla být stručnější a výraznější, zatímco příspěvek na blogu může nabídnout obsáhlejší rozbor tématu. Oba by však měly odrážet stejnou základní identitu a hodnoty značky.

Konzistentní poselství pomáhá značce vytvořit silný a trvalý dojem v mysli spotřebitele. Když se zákazníci setkají s konzistentním poselstvím napříč různými kanály, je pravděpodobnější, že si značku zapamatují a budou jí důvěřovat.

Využití více kanálů

Integrovaný marketing klade důraz na využívání různých marketingových kanálů aby oslovil co nejširší okruh publika.

Kombinace online a offline kanálů: V současné době, kdy převládá digitální komunikace, by se neměl opomíjet význam tradičních offline médií jako je televize, rozhlas, tiskové reklamy a billboardy. Je vhodné tyto metody propojit s digitálními kanály, jako jsou sociální média, e-maily, PPC reklamy, SEO a další.

Kanálová synergie: Cílem je, aby různé kanály pracovali společně a posilovali se navzájem. Například televizní reklama může směřovat diváky na webové stránky značky, zatímco sociální média mohou odkazovat na obsah v tištěných médií.

Měření a optimalizace: Výhodou používání více kanálů je možnost shromažďovat informace a vyhodnotit úspěšnost jednotlivých kanálů. Díky tomu je možné vylepšovat marketingové taktiky, investovat zdroje do nejefektivnějších kanálů a upravovat strategie v těch, které nejsou tak účinné.

Implementace různých komunikačních kanálů v rámci integrovaného marketingu umožňuje značce oslovit maximální počet potenciálních klientů a zaručit jim konzistentní zážitek ze značky. V kombinaci s ostatními principy integrovaného marketingu to může výrazně zvýšit povědomí o značce, zvýšit důvěru zákazníků a nakonec i prodeje.

Více o integrovaném marketingu se dozvíte v druhé části našeho článku, již brzy.

Máte dotaz ohledně integrovaného marketingu? Kontaktujte nás

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno