Blog

Špatná vs. dobrá marketingová strategie

Marketing je klíčovou součástí každého podnikání, ale pravda je, že ne všechny strategie automaticky vedou k úspěchu. S postupem času se ukazuje, že některé přístupy, které byly kdysi považovány za zlatý standard, již nejsou tak efektivní, jak se očekávalo, zejména v dnešním digitálním a dynamicky se měnícím prostředí. Připravili jsme pro vás přehled některých z…

Přečtěte si článek
7 nejčastějších marketingových chyb, kterých se firmy dopouštějí

Marketing je nezbytným pilířem úspěchu pro každou společnost. Avšak mnoho podniků stále dělá chyby, které mohou zásadně narušit jejich marketingové úsilí. Tyto chyby mohou nejen negativně ovlivnit efektivitu marketingových kampaní, ale dokonce mohou mít nepříznivé dopady na celkové fungování firmy. Abychom vám pomohli účinně se vyhnout těmto překážkám, nabízíme vám přehled sedmi nejčastějších chyb v…

Přečtěte si článek
Analýza zákazníka

V marketingu a podnikání je analýza zákazníka nezbytným procesem, který slouží k rozpoznání a pochopení potřeb a chování zákazníků. Provádění této analýzy, zaměřené na různé aspekty, je klíčem k hlubšímu porozumění cílového publika. Demografie: Demografická analýza zahrnuje studium základních charakteristik, jako je věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, atd. Tyto informace pomáhají identifikovat a segmentovat zákaznickou…

Přečtěte si článek
Co je integrovaný marketing? Část 2/2

V integrovaném marketingu je zákazník považován za středobod všech marketingových snah. Tento přístup se zaměřuje na pochopení a reagování na potřeby a přání zákazníků. Zde je několik klíčových aspektů tohoto přístupu: Pochopení zákazníka: Aby mohl být zákazník v centru marketingové strategie, je nezbytné hluboce rozumět jeho potřebám, preferencím, chování a nákupní cestě. To může zahrnovat…

Přečtěte si článek
Co je integrovaný marketing? Část 1/2

Integrovaný marketing je strategie, která klade důraz na ucelenost a koordinaci marketingových sdělení napříč různými kanály a platformami. Cílem je poskytnout zákazníkům konzistentní a soudržný zážitek nezávisle na tom, kde a jak se setkávají s vaší značkou nebo produktem. Konzistence poselství Udržování jednotného poselství je v integrovaném marketingu základním prvkem pro vytváření silné a rozpoznatelné…

Přečtěte si článek
Investujte do vaší značky

Někdy se říká, že jste tím, co o vás lidé říkají, když nejste v místnosti. V této definici je mnoho pravdy i v podnikatelském světě. Značka není jen barevná paleta a logo, ale je to komplexní kombinace emocí, dojmů a vzpomínek, které si zákazníci spojují s produktem, službou či firmou. V dnešním přeplněném trhu, kde…

Přečtěte si článek