Blog

Špatná vs. dobrá marketingová strategie

Marketing je klíčovou součástí každého podnikání, ale pravda je, že ne všechny strategie automaticky vedou k úspěchu. S postupem času se ukazuje, že některé přístupy, které byly kdysi považovány za zlatý standard, již nejsou tak efektivní, jak se očekávalo, zejména v dnešním digitálním a dynamicky se měnícím prostředí. Připravili jsme pro vás přehled některých z…

Přečtěte si článek
7 nejčastějších marketingových chyb, kterých se firmy dopouštějí

Marketing je nezbytným pilířem úspěchu pro každou společnost. Avšak mnoho podniků stále dělá chyby, které mohou zásadně narušit jejich marketingové úsilí. Tyto chyby mohou nejen negativně ovlivnit efektivitu marketingových kampaní, ale dokonce mohou mít nepříznivé dopady na celkové fungování firmy. Abychom vám pomohli účinně se vyhnout těmto překážkám, nabízíme vám přehled sedmi nejčastějších chyb v…

Přečtěte si článek
Analýza zákazníka

V marketingu a podnikání je analýza zákazníka nezbytným procesem, který slouží k rozpoznání a pochopení potřeb a chování zákazníků. Provádění této analýzy, zaměřené na různé aspekty, je klíčem k hlubšímu porozumění cílového publika. Demografie: Demografická analýza zahrnuje studium základních charakteristik, jako je věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, atd. Tyto informace pomáhají identifikovat a segmentovat zákaznickou…

Přečtěte si článek
Je váš marketingový rozpočet v souladu s vašimi obchodními cíli?

Marketing je jedním z klíčových faktorů úspěšného podnikání. Jeho roli v dosažení růstu a prosperity firmy nelze podceňovat.  Když se rozhodujete o investici do marketingu, existuje několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu. Správná alokace finančních prostředků může mít značný dopad na získávání nových zákazníků a růst firmy. V tomto článku se budeme zabývat…

Přečtěte si článek
Jaká je vaše marketingová strategie?

Bez ohledu na velikost nebo odvětví firmy je otázka, zda je marketingová strategie důležitá, jedním z nejvíce diskutovaných témat v podnikatelském světě. Společnosti, které nemají jasnou a cílenou marketingovou strategii, často ztrácí své zákazníky v nepřehledném množství reklamních nabídek. Naopak firmy s pevným marketingovým plánem mají lepší šanci získat loajální zákazníky a zvýšit svou tržní…

Přečtěte si článek
B2B marketing, B2C marketing…

V oblasti marketingu se setkáváme s celou řadou strategií a přístupů, což vyvolává otázku, zda mezi B2B a B2C marketingem existují rozdíly. V tomto článku se ponoříme do světa B2B a B2C marketingu, abychom prozkoumali, čím se tyto dvě strategie od sebe odlišují a co je pro ně charakteristické. B2B Marketing B2B, zkratka pro „business-to-business“,…

Přečtěte si článek