Špatná vs. dobrá marketingová strategie

Marketing je klíčovou součástí každého podnikání, ale pravda je, že ne všechny strategie automaticky vedou k úspěchu. S postupem času se ukazuje, že některé přístupy, které byly kdysi považovány za zlatý standard, již nejsou tak efektivní, jak se očekávalo, zejména v dnešním digitálním a dynamicky se měnícím prostředí. Připravili jsme pro vás přehled některých z…

7 nejčastějších marketingových chyb, kterých se firmy dopouštějí

Marketing je nezbytným pilířem úspěchu pro každou společnost. Avšak mnoho podniků stále dělá chyby, které mohou zásadně narušit jejich marketingové úsilí. Tyto chyby mohou nejen negativně ovlivnit efektivitu marketingových kampaní, ale dokonce mohou mít nepříznivé dopady na celkové fungování firmy. Abychom vám pomohli účinně se vyhnout těmto překážkám, nabízíme vám přehled sedmi nejčastějších chyb v…

Analýza zákazníka

V marketingu a podnikání je analýza zákazníka nezbytným procesem, který slouží k rozpoznání a pochopení potřeb a chování zákazníků. Provádění této analýzy, zaměřené na různé aspekty, je klíčem k hlubšímu porozumění cílového publika. Demografie: Demografická analýza zahrnuje studium základních charakteristik, jako je věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, atd. Tyto informace pomáhají identifikovat a segmentovat zákaznickou…

Co je integrovaný marketing? Část 2/2

V integrovaném marketingu je zákazník považován za středobod všech marketingových snah. Tento přístup se zaměřuje na pochopení a reagování na potřeby a přání zákazníků. Zde je několik klíčových aspektů tohoto přístupu: Pochopení zákazníka: Aby mohl být zákazník v centru marketingové strategie, je nezbytné hluboce rozumět jeho potřebám, preferencím, chování a nákupní cestě. To může zahrnovat…

Co je integrovaný marketing? Část 1/2

Integrovaný marketing je strategie, která klade důraz na ucelenost a koordinaci marketingových sdělení napříč různými kanály a platformami. Cílem je poskytnout zákazníkům konzistentní a soudržný zážitek nezávisle na tom, kde a jak se setkávají s vaší značkou nebo produktem. Konzistence poselství Udržování jednotného poselství je v integrovaném marketingu základním prvkem pro vytváření silné a rozpoznatelné…

Získejte více zákazníků skrze svůj web

Kvalitní marketingový obsah na webových stránkách je dnes jedním z klíčových prvků pro úspěch vašeho podnikání. Tvorba obsahu je strategický proces. Správně vytvořený obsah nejenže zaujme vaši cílovou skupinu, ale také přispívá k lepší viditelnosti ve vyhledávačích a posiluje vaši značku. Obsah musí být smysluplný, informativní a relevantní pro vaše publikum. Tvořte příběhy, které mají…

Je váš marketingový rozpočet v souladu s vašimi obchodními cíli?

Marketing je jedním z klíčových faktorů úspěšného podnikání. Jeho roli v dosažení růstu a prosperity firmy nelze podceňovat.  Když se rozhodujete o investici do marketingu, existuje několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu. Správná alokace finančních prostředků může mít značný dopad na získávání nových zákazníků a růst firmy. V tomto článku se budeme zabývat…

Jaká je vaše marketingová strategie?

Bez ohledu na velikost nebo odvětví firmy je otázka, zda je marketingová strategie důležitá, jedním z nejvíce diskutovaných témat v podnikatelském světě. Společnosti, které nemají jasnou a cílenou marketingovou strategii, často ztrácí své zákazníky v nepřehledném množství reklamních nabídek. Naopak firmy s pevným marketingovým plánem mají lepší šanci získat loajální zákazníky a zvýšit svou tržní…

Investujte do vaší značky

Někdy se říká, že jste tím, co o vás lidé říkají, když nejste v místnosti. V této definici je mnoho pravdy i v podnikatelském světě. Značka není jen barevná paleta a logo, ale je to komplexní kombinace emocí, dojmů a vzpomínek, které si zákazníci spojují s produktem, službou či firmou. V dnešním přeplněném trhu, kde…

B2B marketing, B2C marketing…

V oblasti marketingu se setkáváme s celou řadou strategií a přístupů, což vyvolává otázku, zda mezi B2B a B2C marketingem existují rozdíly. V tomto článku se ponoříme do světa B2B a B2C marketingu, abychom prozkoumali, čím se tyto dvě strategie od sebe odlišují a co je pro ně charakteristické. B2B Marketing B2B, zkratka pro „business-to-business“,…